15. prosince 2010

Penta koupila AB Facility

Středoevropská investiční skupina Penta vstupuje svojí novou akvizicí na trh facility managementu. Dnes uzavřela s fondem rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund, spravovaným společností Genesis Capital, smlouvu o koupi společnosti AB Facility. Ta patří v současné době mezi tři nejvýznamnější dodavatele a integrátory facility managementu na českém trhu. Transakce ještě podléhá schválení antimonopolním úřadem, její hodnota nebude zveřejněna. 16. prosince 2010, Praha

„AB Facility představuje vhodnou platformu pro vstup na trh, na níž se dá do budoucna vybudovat strategický subjekt. Chceme rozšiřovat jak firmu, tak portfolio služeb, které AB Facility nabízejí. Cílem Penty je vnitřní konsolidace stávajícího holdingu, nové akvizice a konsolidace trhu facility managementu ve střední Evropě,“ řekl Zdeněk Kubát, investiční ředitel Penty.

„V současnosti je celý trh silně fragmentovaný a vstup silného investora nám umožní využít potenciál firmy na další růst. Stávající management je připraven spolu s novým vlastníkem vybudovat z AB Facility silného regionálního hráče,“ dodal Miroslav Tvrdý, CEO AB Facility.

„Prodejem společnosti AB Facility jsme završili jednu z velmi úspěšných investičních transakcí. Za sedm let, kdy byl Genesis Capital vlastníkem AB Facility, vzrostly tržby této společnosti ze 175 milionů na 1,3 miliardy korun a odpovídajícím způsobem stoupla i její hodnota. Funkce rozvojového kapitálu se v tomto případě plně osvědčila,“ řekl ředitel Genesis Capital Jan Tauber.

O AB Facility

  • původní společnost AB Facility a.s. vznikla v roce 1999 jako vnitřní organizační jednotka nadnárodního koncernu ABB zaměřená na oblast facility managementu – správu a údržbu budov.
  • v současnosti působí na českém a slovenském trhu
  • holding se skládá celkem z 6 společností
  • věnuje se technické správě budov a vybraných technologií, úklidovým službám, výstavbě a údržbě zeleně, energetickému managementu a integrovanému facility managementu
  • počet zaměstnanců: 1750
  • tržby 1,3 miliardy korun
  • webová stránka http://abfacility.com/


O Pentě

Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Působí v sektorech private equity a v realitním developmentu. V private equity spravuje jediný fond svých pěti partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než dvacet pět tisíc lidí a konsolidované příjmy těchto společností dosáhly v roce 2009 výše 2,2 miliardy eur. Penta investuje především do oblastí retailu, zdravotnictví, letecké výroby, strojírenství, energetiky, zábavního průmyslu, telekomunikací a privátního bankovnictví. V oblasti realitního developmentu začala Penta investovat v roce 2005 a v současnosti realizuje 11 projektů. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě, Limassolu a Amsterdamu.

O Genesis Capital

Genesis Capital je renomovaná společnost spravující fondy rozvojového kapitálu, která se od roku 1999 zaměřuje exkluzivně na segment malých a středních podniků v ČR a na Slovensku. Genesis Capital spravuje dva fondy rozvojového kapitálu s celkovým objemem 70 milionů eur, za posledních 10 let investovala do více než 20 společností, k nimž kromě AB Facility patří například pietro filipi, CCS, ETARGET, Gumotex, Energetické strojírny Brno, Profimedia a další.