7. prosince 2010

Trh podnikového stravování se začíná koncentrovat

Na trhu podnikového stravování vzniká nové silné uskupení Genesis Capital se stal spolumajitelem firem GTH Catering a MULTI-Catering Praha, 8. prosince 2010 Pro milion lidí, kteří se denně stravují v podnikových restauracích a jídelnách, se rýsuje nabídka lepších služeb. Pod zkušeným vedením totiž nyní začaly působit dvě významné cateringové, české společnosti GTH Catering a.s. a MULTI-Catering s.r.o., které patří k největším v oboru. Spolumajitelem těchto firem se stala společnost Genesis Capital, správce fondů rozvojového kapitálu, s tím, že podíl v těchto firmách zakoupil zároveň i jejich nový vrcholový management formou tzv. management buy-in.

Spojením aktivit firem GTH Catering a MULTI-Catering, které ovšem i nadále budou podnikat pod svými jmény jako samostatné subjekty, začala konsolidace dosud velmi roztříštěného trhu podnikového stravování, jehož roční objem představuje zhruba 12 miliard korun. GTH Catering patří mezi pět největších firem v oboru, poněkud menší společnost MULTI-Catering má vedoucí postavení na trhu stravování pro nemocniční zařízení a zdravotnictví vůbec.

Genesis Capital, která nákup obou firem uskutečnila prostřednictvím svého fondu GPEF II, předpokládá, že uskupení GTH Catering – MULTI-Catering se stane jedním z největších hráčů na trhu podnikového stravování v ČR.„Synergie plynoucí ze zázemí silné finanční skupiny a zkušeného, motivovaného manažerského týmu dává dobrý předpoklad pro další růst,“ řekl ředitel Genesis Capital Jan Tauber. „Obě firmy navíc působí v odlišných segmentech trhu a díky propojení jejich aktivit by měly poskytovat lepší služby jak podnikům z oblasti soukromé sféry, tak i nemocnicím, školám a dalším veřejným institucím.“

„Chceme se zaměřit na poskytování komplexních stravovacích služeb vycházejících z nabídky kvalitních českých jídel, která podle našich dlouhodobých zkušeností požadují lidé nejčastěji,“
uvedla Daria Lamžová, nová generální ředitelka a spolumajitelka GTH Catering a MULTI-Catering, která v oboru podnikového stravování působí již přes šest let, naposledy v pozici generální ředitelky společnosti Sodexo s.r.o. Akcionáři, resp. podílníky společností GTH Catering a MULTI-Catering se spolu s ní stali další dva někdejší vrcholoví manažeři Sodexo s.r.o. Vilém Očadlý a Tomáš Hubka. „Šanci vybudovat silnou českou firmu v pozici spolumajitele beru jako obrovskou životní výzvu,“ říká Daria Lamžová.

Mnohamiliardový trh podnikového stravování se v ČR dynamicky vyvíjí, přesto si však dosud mnoho podniků a institucí zajišťuje stravování zaměstnanců vlastními silami. To platí zejména ve školství, zdravotnictví a v oblasti péče o seniory, kde je outsourcing služeb formou dodávky jídel od cateringových společnost zatím – na rozdíl od průmyslu a administrativy – rozšířen jen málo. Do budoucna lze předpokládat, že podíl outsourcingu poroste, a to i proto, že cateringové společnosti mohou zajistit podnikové stravování levněji než vlastní podnikové jídelny.

Pro editory:

Genesis Capital

Genesis Capital je renomovaná společnost spravující fondy rozvojového kapitálu (private equity) pro malé a střední firmy. Společnost má sídlo v Praze a je aktivní na českém a slovenském trhu od roku 1999. Genesis Capital se jako jediná „private equity“ firma spravující fondy mezinárodních finančních institucí a privátních investorů zaměřuje exkluzivně na segment malých a středních podniků v ČR a na Slovensku. Současný tým se skládá ze sedmi vysoce kvalifikovaných investičních profesionálů s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti investování rozvojového kapitálu a předchozími zkušenostmi z mnoha jiných oborů.

Genesis Capital spravuje od roku 1999 již tři fondy rozvojového kapitálu s celkovým objemem 90 milionů eur. Za posledních 10 let Genesis Capital investovala do více než 20 společností. Z 10 společností již plně vystoupila a ve většině případů dosáhla atraktivního zhodnocení investovaných prostředků. V současnosti zůstává v portfoliu Genesis Capital devět společností, jejichž celkový obrat přesahuje 170 milionů eur a které dohromady zaměstnávají více než 3 000 lidí. Mezi společnosti, do kterých Genesis Capital investoval, patří například AB Facility, pietro filipi, CCS, ETARGET, Gumotex, Energetické strojírny Brno, Roltechnik a v letošním roce mj. Profimedia nebo Vydis.

Fondy společnosti Genesis Capital představují vsoučasném prostředí, charakterizovaném obtížným přístupem malých a středních podniků ke standardnímu bankovnímu financování, výhodnou alternativu, jak si firmy s potenciálem růstu mohou zajistit potřebný kapitál, zaměřují se ale také na financování odkupů (buy-outs) firem. Mezi jejich investory patří mimo jiné Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Česká spořitelna a belgická investiční společnost Gimv.