Jan Tauber

Managing Partner

Jan Tauber působil do roku 1989 několik let v různých ekonomických funkcích v československých průmyslových podnicích. V roce 1990 se stal poradcem československého ministra financí. Od roku 1991 vedl jako ředitel českou pobočku HSBC Investment Bank, kde se zaměřil na vyhledávání a realizaci transakcí v podnikových financích a na kapitálových trzích. V roce 1999 založil společnost Genesis Capital, jejímž je dosud ředitelem.

Jan Tauber je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy.

Radan Hanzl

Partner

Radan je členem týmu Genesis Capital od roku 2004. V letech 1998-2002 pracoval v GE Capital na různých pozicích v oblasti firemních financí a řízení rizik. Jeho zkušenosti zahrnují finanční řízení a plánování v GE Capital v České republice, evropské akviziční úvěry a private equity transakce v GE Structured Finance Group v Londýně a vedení týmu pro řízení kreditních rizik firemních klientů v GE Capital Bank v Praze.

Radan má titul MBA z London Business School a absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ovládá český, slovenský, anglický, německý, španělský a ruský jazyk.

Ondřej Vičar

Partner

Ondřej spolupracuje s Genesis Capital od roku 2007. Dříve působil jako Account Manager ve společnosti Ogilvy Public Relations v Praze se specializací na finanční sektor. Svou spolupráci s Genesis Capital zahájil jako restrukturalizační manažer v portfoliové společnosti Vltava.cz. Následně se podílel na projektech GTH Catering, AZ KLIMA, Servodata, JRC Czech, HSW Signall a 3070.

Ondřej absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Předtím studoval v rámci stipendia Socrates v Santiagu de Chile a Open Society Fund George Sorose v USA. Ovládá český, slovenský, anglický a španělský jazyk.

Martin Viliš

Senior Investment Director, Head of Group Funding

Martin spolupracuje s Genesis Capital od roku 2018, kam nastoupil po téměř 20 letech kariéry v bankovnictví. Před nástupem do Genesis Capital působil mnoho let v České spořitelně, kde vedl útvar Acquisition & Leveraged Finance. Před nástupem do České spořitelny pracoval na odborných a manažerských pozicích v rámci bankovnictví a finančních služeb v HVB Bank, Živnostenské bance nebo Commerzbank. Během kariéry se podílel na aranžování a strukturování mnoha významných akvizičních a jiných strukturovaných transakcí na českém trhu, mimo jiné i na transakcích z portfolia Genesis Capital, jako například Sanborn, HP Tronic, EQOS Energie/Stangl Technik, GTH Catering nebo KS Klima.


Martin absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V rámci dalšího vzdělávání studoval také leadership na London Business School v Londýně. Ovládá český, anglický a německý jazyk.


Petr Janovský

Finance Director

Petr působí v Genesis Capital od roku 2018. Má zkušenosti z bankovního sektoru, kde zastával různé pozice na finančních odděleních v GE Money Bank, HSBC a Komerční bance. Zabýval se finančním řízením dceřiných společností, M&A transakcemi a řešením strategických projektů banky. V oblasti akvizic se zaměřoval na oceňování finančních institucí a úvěrových portfolií. Věnoval se také problematice penzijních a investičních fondů.

Petr získal doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je absolventem Fakulty podnikohospodářské. Mluví česky, anglicky a francouzsky.

Tatiana Balkovicová

Investment Director

Tatiana Balkovicová má 17 let zkušeností z finančního poradenství v oblasti fúzí a akvizic. V letech 2006-2018 působila na manažerských pozicích v oddělení finančního poradenství pražské kanceláře společnosti Deloitte, v letech 2001-2005 jako junior ve finančním poradenství pražské kanceláře KPMG. Její zkušenosti zahrnují finanční due diligence a ocenění pro finanční i strategické investory v celé řadě odvětví při mnoha transakcích v České republice, na Slovensku a v regionu střední Evropy. Podílela se i na některých úspěšných transakcích z portfolia Genesis Capital, jako například POS Media nebo D2G.

Tatiana je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě a certifikovanou účetní (FCCA) ve Velké Británii. Mluví slovensky, česky, anglicky, francouzsky a španělsky.

Jiří Kolísko

Investment Analyst


Jiří působí v Genesis Capital od počátku roku 2019. Předtím působil v EY jako konzultant v týmu fúzí a akvizic, kde radil klientům při lokálních i mezinárodních transakcích napříč odvětvími. Ještě před nástupem do EY pracoval ve společnosti Roland Berger, kde se věnoval hlavně komerčním due diligence projektům a tržním analýzám pro různé klienty včetně Private Equity investorů.
Jiří vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově. Během studií strávil semestr na McGill University v Kanadě a Georg-August-Universität v Německu. Hovoří anglicky a německy.

Barbora Brynychová

Operations Manager

Barbora je v týmu Genesis Capital od prosince 2018. Dříve dlouhá léta působila ve vydavatelství Hachette Filipacchi, následně v NMS Market Research a na Fakultě strojní ČVUT pracovala jako produkční v oddělení PR a marketingu, kde měla na starosti zajištění propagačních akcí. Barbora studovala management cestovního ruchu. Hovoří česky a anglicky.

Tomáš Sýkora

Senior Investment Analyst

Tomáš působí v Genesis Capital od roku 2018. Má zkušenosti s finančními trhy, které sbíral především jako akciový a později hlavní analytik obchodníka s cennými papíry Patria Finance v letech 2010-2018. Zabýval se akciovou analýzou společností obchodovaných na pražské burze i středoevropském regionu. Zaměřoval se především na energetický sektor. Před příchodem do Patrie působil pět let v oddělení správy finančních aktiv pojišťovny Generali, kde sbíral zkušenosti s řízením dluhopisových i akciových portfolií a řízením finančních rizik.

Tomáš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na ekonometrii a operační výzkum. Mluví česky a anglicky.

Adam Ruta

Investment Analyst

Adam posílil tým Genesis Capital v roce 2018. Zkušenosti v oboru podnikových financí a controllingu nasbíral ve stavebnictví a energetice, spolupracoval na strategii rozvoje obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ, post-akviziční integraci pořízených aktiv a jejich řízení.

Adam je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na finance, oceňování podniků a hospodářskou politiku. Dále také absolvoval mimosemestrální kurzy zaměřené na Corporate Finance na London School of Economics. Mluví česky a anglicky.


Lucie Baleková

Člen investičního výboru

Lucie Baleková rozšířila tým Genesis Capital v roce 2016 jako členka Investičního výboru fondů GPEF II a GPEF III. Lucie má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích pozic mimo jiné v automobilovém průmyslu. Před příchodem do Genesis zastávala pozici CEO společnosti SWELL, jedné z nejúspěšnějších investic fondu GPEF II. Ve společnosti SWELL měla na starost reorganizaci a řízení manažerského týmu a byla zodpovědná za úspěšnou implementaci nové rozvojové strategie. Předtím působila rovněž jako CEO ve společnostech Plastkov Group a TRW. Její předchozí zkušenosti zahrnují také pozice ředitele závodu a technického ředitele ve společnostech Amphenol Tuchel a Bühler Motor. V současné době působí jako poradce a interim manager na několika projektech.

Lucie vystudovala České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. Mluví česky, německy a anglicky.

Marek Hoščálek

Člen investičního výboru

Marek je členem týmu Genesis Capital od roku 2001. Předtím působil deset let v různých českých finančních institucích v oblasti rozvojového kapitálu, fúzí a akvizic. V době svého působení u HSBC Investment Bank v Praze poskytoval například poradenství při prodeji významné české banky společnosti GE Capital. Od roku 2001 originoval a vedl několik úspěšných transkcí pro fond GPEF I a v současnosti působí jako člen investičního výboru fondů GPEF II a GPEF III.

Marek získal titul RNDr. z matematiky na Karlově univerzitě v Praze. Ovládá český, slovenský a anglický jazyk.

Pavel Kvíčala

Legal Partner

Pavel je členem poradenského týmu private equity fondů Genesis od roku 2016, spolupracuje s nimi však intenzivně již od roku 2001. Byl partnerem mezinárodní právní firmy Norton Rose Fulbright a největší české a slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Jeho zkušenosti zahrnují komplexní M&A transakce včetně private equity, strukturovaného a akvizičního financování a další domácí i mezinárodní právní poradenství v řadě průmyslových oborů včetně energetiky, telekomunikací, strojírenství, IT a dalších. Má zkušenosti z působení na českém a slovenském trhu, krátce pracoval také v Londýně.

Pavel vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2002 se stal advokátem. Ovládá český a anglický jazyk, doplňkově německý a ruský jazyk.

Jörgen Hausberger

Člen investičního výboru

Jörgen působí v Genesis Capital od roku 2017 jako člen investičního výboru fondů GPEF II a GPEF III. S Genesis Capital ale spolupracuje již od roku 2006. Jörgen je vedoucím partnerem v INVEST EQUITY, což je nezávislý soukromý rakouský kapitál, který se specializuje na investice do malých a středních podniků se zaměřením na průmyslová odvětví, pomocné služby a distribuční podniky. Jörgenova více jak 20-letá praxe v private equity zahrnuje detailně všechny aspekty od uzavírání obchodů, zakládání podniků, úspěšné prodávání společností zabývajících se investováním, až po fundraising a vztahy s investory. Jörgen v průběhu několika let zastával řadu funkcí v dozorčích radách obchodních společností.

Jörgen je absolventem Wirtschaftsuniversität Wien. Hovoří německy a anglicky.