Příběh společnosti

2003

Fond GPEF kupuje českou divizi facility management

Fond GPEF kupuje od nadnárodní skupiny ABB českou divizi facility management a spoluinvestory se stávají manažeři této divize. Divize začíná fungovat jako nezávislá právnická osoba pod značkou AB Facility.

2006

Manažerský tým doplňuje nový CEO

Manažerský tým doplňuje nový CEO - Miroslav Tvrdý (dříve CFO Skanska pro Českou republiku a Slovensko).

2007

AB Facility kupuje společnosti: Energ a Nový úklid

Společnost AB Facility kupuje s použitím dodatečných investičních prostředků dvě společnosti: Energ (energetická řešení) a Nový úklid (úklidové služby).

AB Facility prodává dceřinou společnost EPC Motol

AB Facility prodává dceřinou společnost EPC Motol, která se specializovala na poskytování energetických služeb největší české nemocnici.

2008

Součástí skupiny AB Facility se stává Tompex

Součástí skupiny AB Facility se stává s využitím dodatečných prostředků z fondu GPEF další firma – Tompex, zabývající se údržbou zeleně.

2009

Zaměření na integraci nakoupených firem

Management se zaměřuje na integraci nakoupených firem do skupiny a na organický růst.

2010

AB Facility se stává největší firmou v oblasti facility managementu

AB Facility se stává největší firmou v oblasti facility managementu v České republice a zahajuje své operace na Slovensku.

GPEF prodává společnost AB Facility

GPEF prodává společnost AB Facility regionální finanční skupině Penta Investments.

Růst tržeb

Tržby (v CZK mil) 2003 - 2010

Další případové studie