Příběh společnosti

2006

GPEF kupuje 96 % společnosti ESB

GPEF kupuje 96 % společnosti ESB, která se zabývá širokým spektrem služeb pro energetiku. Zbylá 4 % společnosti odkupují dva zkušení manažeři, kteří do společnosti přišli společně s GPEF (takzvaný management buy-in).

2007

Reorganizace ESB

Genesis Capital společnost ESB reorganizuje

2008

Vytváří se několik částí, z nichž každá se zaměřuje na jiné služby a jiný typ klientů:

ESB Elektrické stroje - oprava a údržba vysokonapěťových transformátorů / ESB Rozvaděče – výroba rozvaděčů nízkého a středního napětí a souvisejících částí / ESB Montáže – údržba a opravy rozvodných sítí vysokého napětí / ESB – holdingová společnost vlastnící areál ESB (původní výrobní závod v Brně) GPEF prodává ESB Elektrické stroje strategickému slovenskému zájemci. Část společnosti zabývající se výrobou rozvaděčů, ESB Rozvaděče, se stěhuje do nově vybudovaného závodu, který byl pro tento účel dlouhodobě pronajat.

2010

GPEF prodává ESB Montáže

GPEF prodává ESB Montáže šýcarsko-německému kupci.

2011

GPEF prodává ESB Rozvaděče

GPEF prodává ESB Rozvaděče managementu, za kterým stojí privátní finanční investor.

2013

GPEF prodává zbytek ESB

GPEF prodává zbytek ESB jako brownfield česko-nizozemskému developerovi.

Investice do ESB přinesly fondu GPEF výnos

Celkově investice do ESB přinesla fondu GPEF výnos ve výši 4,5násobku vložených prostředků a vnitřní výnosové procento (IRR) 49 %.

Růst tržeb

Tržby (v CZK mil) 2005 - 2008

Fotogalerie

Další případové studie