Příběh společnosti

2006

Fond GPEF kupuje 56 % slovenské společnosti Etarget

Fond GPEF kupuje 56 % slovenské společnosti Etarget, která působí na Slovensku, v České republice a v Maďarsku.

Odkup několika minoritních akcionářů a koncentrace vlastnictví

Transakce umožňuje odkup několika minoritních akcionářů a koncentraci vlastnictví (44 %) v rukou dvou zakládajících manažerů. Fond GPEF je připraven poskytnout kapitál k dalšímu rozvoji. Investiční plán je postaven na silném růstu, a to jednak získáním více inzerentů, jednak spoluprací s více internetovými portály. Dále počítá také s expanzí na sousední trhy.

Společnost v Rumunsku

Společnost začíná podnikat v Rumunsku.

2007

Etarget v Bulharsku

Etarget zahajuje operace v Bulharsku a plánuje vstup na další trhy.

GPEF prodává svůj podíl

Po 18 měsících GPEF ze společnosti vystupuje – prodává svůj podíl strategickému investorovi, regionální internetové skupině.

Výnos investice

Výnos investice byl 4,9násobek vložených nákladů, IRR 170 %.

Růst tržeb

Tržby (v CZK mil) 2005 - 2007

Další případové studie