Od založení v roce 1999 jsme pomohli v růstu více než pětatřiceti podnikům.

Již od roku 1999 zprostředkovává Genesis Capital malým a středním podnikům v České republice a na Slovensku zdroje k financování jejich dalšího úspěšného růstu a rozvoje.

Prostřednictvím fondů rozvojového kapitálu jsme podpořili více než třicet pět dynamických českých a slovenských podniků; mnohé se díky spolupráci s námi a týmem našich zkušených odborníků dostaly na špičku ve svém oboru. Firmám v ČR a na Slovensku jsme na jejich rozvoj zajistili už více než 4 miliardy korun.


Máme tým expertů se zkušenostmi z investičního bankovnictví, private equity a průmyslu.

Genesis Capital sídlí v Praze v České republice a disponuje hlubokou lokální znalostí českého a slovenského trhu a rozsáhlou sítí kontaktů pro vyhledávání a zhodnocování investičních příležitostí.

Genesis Capital tvoří tým zkušených, vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi investičního bankovnictví a s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti rozvojového kapitálu.

Genesis Capital je řádným členem České asociace private equity a venture kapitálu (Czech Private Equity and Venture Capital Association, CVCA) a také Americké obchodní komory (American Chamber of Commerce).


Investory ve fondech Genesis jsou renomované zahraniční i tuzemské instituce.

Fondy tvoří kapitál renomovaných institucionálních subjektů, což zajišťuje spolehlivost a předvídatelnost ve financování rozvoje vybraných podniků. Tito investoři jsou také přirozenou zárukou finanční stability investičních aktivit a přispívají k profesionalitě a transparentnosti veškerých procesů.

Do fondů Genesis mimo jiné investovali:


Nabízíme řešení i tam, kde nedostačuje bankovní financování.

Nedostatek kapitálu potřebného pro rozvoj firem, resp. nemožnost si jej zajistit standardním bankovním financováním je pro řadu i velmi perspektivních firem často jednou z hlavních překážek jejich růstu. Spolehlivou alternativu bankovního financování jim mohou nabídnout právě fondy rozvojového kapitálu.

Genesis Capital soustavně vyhledává zajímavé projekty a dynamické firmy, které mají ve středně- a dlouhodobé perspektivě značný růstový potenciál, a prostřednictvím investic z fondů Genesis jim pomáhá zajišťovat další expanzi v národním i nadnárodním měřítku.

Úspěšnost investic fondů Genesis potvrzují dlouhodobě dosahované pozitivní výsledky.


Manažery a vlastníky podniků považujeme za své partnery.

Od okamžiku příprav investice až do konečného vystoupení z ní jsou zástupci Genesis Capital manažerům a případným spoluvlastníkům zainvestované firmy blízkým, spolupracujícím partnerem.

Genesis Capital sází v jednotlivých investicích významným způsobem na management, a proto mu poskytuje značnou svobodu ve strategickém i operativním řízení firmy. Zástupci Genesis Capital tedy nevstupují do běžných provozních záležitostí portfoliových společností.

V rámci orgánů se pak kromě výkonu kontrolní činnosti ve spolupráci s managementem firmy a případnými dalšími vlastníky věnují strategickému poradenství či rozboru podnikatelských záměrů. Své zkušenosti uplatňují také poradenstvím v oblasti řízení cash-flow a pracovního kapitálu a pomáhají se zajištěním odpovídajícího bankovního financování či podporou růstu společnosti prostřednictvím vyhledání a provedení případných akvizic.